جستجوی مطلب مورد نظر:

تعرفه تبلیغات صفحه اول هنر من
تعداد بازدید: 8763
7/29/2015 6:14:49 PM

در بالای صفحه اول سایت شما 5 جایگاه مشاهده می نمایید که در این 5 جایگاه شما میتوانید تبلیغات فروشگاه خود را قرار دهید،تصاویر شما مستقیم به فروشگاه شما لینک خواهند شد.در صورتی که بخواهید تبلیغ فروشگاه خود را در یکی از این جایگاه ها قرار دهید شماره جایگاه را به همراه تصویر تبلیغ و شماره تماس خود به پشتیبانی هنر من(info@honareman.com) ارسال می نمایید.پس از آن تیم پشتیبانی هنر من برای اقدامات بعدی و ازاطلاع رسانی در مورد تعرفه تبلیغات با شما تماس خوهند گرفت.