ساخت النگوی زیبای لاکچری

لوازم مورد نیاز برای ساخت النگوی زیبای لاکچری
1.النگو طلایی مات با ضخامت 3 mm
2.مهره های طلایی مات با ضخامات 3 mm
سیم طلایی نازک 26 گرمی تقریبا 4 متر

شروع میکنیم،ابتدا 1.5 متر از سیم را جدا می کنیم ،سیم نباید خیلی بلند باشد چون موقع کار و تاباندن سیم به دور النگو مزاحم شما خواهد شد
،یک سر سیم را به زیر النگو می آوریم و با انگشت شصت نگه می داریم،از سر دیگر آن اولین مهره را وارد سیم می کنیم.دو بار سیم را در جلو و پشت مهره می تابانیم درست مانند شکل،مهره بعدی راوارد میکنیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا مهره ها به دور النگو تمام شوند.سر سیم را هم در آخر به زیر سیم هایی که به دور مهره ها پیچیده شده ببرید و دراصطلاح کور کنید.
النگوی فوق العاده شما آماده است،این کار را با النگوی نقره ای و مهره های رنگی ودیگر هم می توانید انجام دهید. 


دیگران درباره این پست چه می گویند


نام شما :
ثبت نظر :
ثبت ایمیل :
جمع دو عدد 7 + 4 چند می شود؟


تا کنون نظری برای این پست ثبت نشده است