جستجوی مطلب مورد نظر:

کالایی را که دریافت کرده ام، با شرح ارایه شده در مشخصات مطابقت ندارد
تعداد بازدید: 3121
7/29/2015 6:09:13 PM

چنانچه کالایی را که دریافت نمودید با مشخصات کالای ارائه شده در سایت مطابقت نداشت  می توانید با مراجعه به قسمت پنل کاربری خود و انتخاب زبانه خرید و سپس انتخاب خرید خود و کلیک بر روی شماره تراکنش و انتخاب ثبت میزان رضایتمندی شکایت خود را مطرح نمایید.