جستجوی مطلب مورد نظر:

چگونه شکایت کنم
تعداد بازدید: 3178
7/29/2015 5:55:28 PM

خریداران می توانند در صورت عدم رضایت از کالای خود و ثبت شکایت،با مراجعه به قسمت پنل کاربری خود و انتخاب زبانه خرید و سپس انتخاب خرید خود و کلیک بر روی شماره تراکنش و انتخاب ثبت میزان رضایتمندی شکایت خود را مطرح نمایند.هنر من موضوع شکایت را با فروشنده درمیان خواهد گذاشت و پس از آن هنر من شماره تماس خریدار را به فروشنده اعلام خواهد نمود و فروشنده پس از توافق و یا عدم توافق با  خریدار مراتب را به پشتیبانی هنر من اعلام می دارد،در صورت توافق بین طرفین ظرف 24 ساعت هنر من مرحله به توافق رسیدن خریدار و فروشنده را به ثبت می رساند و در غیر اینصورت هنر من ما بین طرفین دعوی داوری خواهد نمود.