جستجوی مطلب مورد نظر:

تعرفه خدمات هنر من
تعداد بازدید: 3304
7/29/2015 6:14:44 PM

هنر من برای افتتاح فروشگاه و باز کردن حساب کاربری از شما فروشنده عزیز مبلغی دریافت نمی کند ولی برای نگهداری کالاهای شما و کمک به هرچه بهتر شدن سایت و نیز تسهیل روند فروش شما هنرمندان و دیگر فروشندگان عزیز مبلغ %10 فروش هر کالای شما را به هنگام تسویه حساب با شما از مبلغ  کالای شما کسر می نماید و مابقی را به حساب شما واریز مینماید.