جستجوی مطلب مورد نظر:

انتخاب رمز عبور
تعداد بازدید: 3455
3/9/2015 11:56:27 AM

روش انتخاب رمز عبور

  • رمز انتخابی خود با دقت محافظت کنید. به یاد داشته باشید، هر شخصی که رمز ورود شما را بداند، می تواند وارد حساب کاربری شما شود.
  • از ترکیب اعداد و حروف برای انتخاب رمز استفاده کنید. به عنوان مثال maryam26
  • از ترکیب چندین واژه و عدد بدون فاصله گذاری استفاده نمایید. مانند maryammah84
  • به هیچ وجه از یک کلمه تنها که به راحتی در هر دیکشنری یافت می شود استفاده ننمایید. مانند admin یا  flower
  • از اطلاعات شخصی خود که به سادگی قابل دسترس بوده و یا قابل حدس می باشد، استفاده ننمایید. مانند نام، شماره تلفن و یا تاریخ تولد خود.
  • از آدرس ایمیل خود به عنوان رمز استفاده ننمایید.
  • از انتخاب رمزهای متداول و قابل حدس جلوگیری کنید. مانند 123456