جستجوی مطلب مورد نظر:

افزودن،ویرایش و حذف دسته بندی کالا
تعداد بازدید: 3520
3/9/2015 12:44:49 PM

در این قسمت میتوانید دسته بندی خود را که زیر مجموعه یکی از دسته بندی های سایت هنر من است نام گذاری نمائید،به این ترتیب ابتدا دسته بندی یا زیر دسته بندی از سایت را که کار شما در حیطه آن قرار دارد انتخاب نمائید.سپس نامی را برای دسته بندی خود انتخاب نمائید.

به طور مثال من دسته بندی بانوان را انتخاب کردیم که جزیی از زیر دسته بندی های سایت است و  نام کفش را برای دسته بندی خودم انتخاب کردم و در آخر هم دکمه ذخیره را می زنم.َ


برای ویرایش و حذف یک دسته بندی مطابق شکل زیر روی نام دسته بندی خود رفته و دو آیکون ویرایش و حذف برای شما نمایان می شود.

نکته:در صورتی که به دسته بندی که ایجاد نمودید کالا اضافه کرده باشید،دیگر امکان حذف این دسته بندی وجود ندارد.