جستجوی مطلب مورد نظر:

حفظ حریم شخصی کاربران
تعداد بازدید: 3429
7/29/2015 6:19:03 PM

خط مشی صیانت از حریم شخصی کاربران

سایت هنر من، حریم شخصی اعضاء و بازدید کنندگان را محترم می شمارد و به حفاظت از اطلاعات شخصی اعضاء و بازدید کنندگان خود پایبند است. ما هیچگونه اطلاعات شخصی شما را در هنگام بازدید از سایت جمع آوری نمی کنیم، مگر اینکه شما، آن اطلاعات را در فرم عضویت سایت و یا فرمهای دیگر در اختیار ما قرار دهید. شما می توانید مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای حفظ ارتباط ما و شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


 سایت هنر من چه نوع اطلاعاتی را جمع آوری می کند؟

هنگامی که شما از سایت هنر من ثبت نام می کنید،اطلاعات تماس شامل نام، نشانی و شماره تلفن اطلاعات بانکی شامل شماره کارت یا شماره حسابتان را در اختیار ما قرار می دهید. تا زمانی که شما مشتری ما باقی بمانید، اطلاعات با توجه به وضعیت حساب کاربری، نوع خدمات و کار سیستم، مدیریت می شوند. به علاوه ممکن است نامه های الکترونیکی مشتری و سایر مراسلات و مکاتبات با مشتری در صورت لزوم ذخیره شوند.


 ما اطلاعات را چگونه استفاده می کنیم؟

سایت هر من اطلاعات شخصی شما را مورد مبادله یا اجاره یا فروش، به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ثالث بجزمراجع قضایی قرار نخواهد داد. ما از اطلاعات تماسی که در اختیار ما نهاده اید در جهت برقراری خدمات به شما استفاده می نماییم. در همین راستا ممکن است اطلاعات تماس شما جهت استفاده در مکاتبه با خریداران و فروشندگان و همچنین از اطلاعات بانکی شما نیز تنها در فرایند پرداخت استفاده خواهیم نمود. سایت هنر من فقط اطلاعات تماس تان را به اشخاص طرف قرارداد با شما جهت انجام معاملات ارائه خواهد نمود.
ما اطلاعات شخصی و حساب کاربری مشتری را فاش نخواهیم کرد، مگر اینکه متقاعد شویم افشای این اطلاعات در جهت شناسایی یا تماس یا اقامه دعوی علیه کسی باشد که باعث صدمه و خسارت به حقوق سایت هنر من یا اعضاء سایت هنر من یا دیگران شده باشد. ما ممکن است اطلاعاتی را مطابق با قانون، یا در جایی که سایت هنر من متقاعد شود که، قانون نیازمند این اطلاعات است، در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.
سایت هنر من همچنین محتویات هیچ نامه الکترونیکی، یا مراسلات و مکاتباتی که برای اعضاء خود ذخیره کرده و لیکن برای هیچ شخص ثالثی افشا نخواهد کرد، مگر در مواردی که: (الف) موضوع سلامت و ایمنی عمومی مطرح باشد، (ب) در ارتباط با انتقال اموال تجاری دیگری به مشتری باشد، (ج) مورد نیاز برای انجام سفارش، خدمات پس از فروش، بررسی های حقوقی باشد که سایت هنر من به صلاحدید خود منفردا آن را، لازم بداند. (د) لازم باشد که برای پیگیری امور جنایی در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.
توجه داشته باشید که سایت هنر من ممکن است اطلاعات جمع آوری شده را در جهت اطلاع رسانی محصولات و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد.


 تغییر در قوانین و مقررات سایت

سایت هنر من حق تغییر قوانین و مقررات را در هر زمان که لازم بداند، دارد. ما به شما توصیه می کنیم که به صورت دوره ای برای اطلاع از این تغییرات، به سایت مراجعه کنید. پس از هر تغییر فرض ما بر این است که شما آن تغییر را پذیرفته اید. نسخه قابل استناد این سند آخرین نسخه موجود در سایت خواهد بود.


 تماس با ما

اگر شما پرسش یا نگرانی در مورد این سند خط مشی دارید، می توانید آن را از طریق لینک تماس با ما در پایین صفحات سایت با ما مطرح کنید.